PIKRYn tarkoitus

Pieni- ja Isokenkäiset ry:n tarkoitus on

 • ehkäistä erikoiskoosta johtuvaa syrjäytymistä
 • rakentaa tukiverkko suomalaisten erikoiskokoisten kansalaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden, tuotteiden myyjien ja valmistajien välille
 • parantaa erikoiskokoisten elinoloja, tukea sosiaalista vahvistamista ja edistää aktiivista kansalaisuutta, kansainvälisellä yhteistyöllä myös globaalisti
 • toimia erikoiskokoisten henkilöiden tukirangan sairauksien sekä tapaturmien ehkäisemiseksi
 • edistää mitoitukseltaan sopivien tuotteiden saatavuutta lyhyille ja pitkille ja pieni- ja isojalkaisille henkilöille: esim. tarkoituksenmukaiset ja anatomisesti terveelliset jalkineet, myönteistä minäkuvaa tukevat vaatteet sekä ergonomisesti oikeat kalusteet, koneet ja laitteet
 • saada toimintaympäristön tietoisuuteen erikoiskoosta johtuvat ongelmat ja poistaa ne
 • saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa


Yhdistys opastaa ja tukee erikoiskokoisten henkilöiden tarpeissa sekä kotimaassa että ulkomailla

 • tekemällä aloitteita ja esityksiä elinolojen parantamiseksi
 • ylläpitämällä yhteyksiä terveydestä, turvallisuudesta ja kuluttamisesta vastaaviin tahoihin, viranomaisiin ja päättäjiin, myös EU-tasolla
 • harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa mm. jäsenlehteä julkaisemalla ja kotisivua ylläpitämällä
 • osallistumalla erilaisiin tutkimuksiin
 • keräämällä erikoiskokoja koskevaa tilastoa eri tahojen tarpeisiin
 • järjestämällä kokous-, esitelmä- ja virkistystoimintaa