PIKRY, Pieni- ja Isokenkäiset ry – Tall & Small Association, Finland

Pikry on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, jonka jäseniä yhdistää erikoiskoko.

Yhdistyksen työ hyödyttää myös yhdistykseen kuulumattomia erikoiskokoisia henkilöitä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Erikoiskokoiset ovat poikkeuksellisen lyhyitä tai pitkiä ja heidän kenkäkokonsa on tarjontaan verrattuna liian pieni tai suuri.

Pikryn toiminnan painopistealueena on vahva nuorisotyö,
jonka pyrkimyksenä on ehkäistä vääränkokoisen toimintaympäristön aiheuttamia sairauksia ja vammautumista. Jäsenten ikäjakauma on laaja, pikkulapsista eläkeikäisiin. Erikoiskokoisilta puuttuu vauvaikäisistä alkaen ikäkaudelle kuuluvia, sopivia vaatteita, jalkineita, henkilösuojaimia, liikunta- ja harrastusvälineitä sekä terveydenhuoltoon välineitä. Erikoiskoko rajaa pois mahdollisuuksia opinnoissa, työssä, vapaa-aikana ja sairaana tai vammautuneena. Toimintaympäristö on erittäin epämukava.

Pituus ja kengänkoko PIKRY, lyhyet PIKRY, pitkät Suomalaiset keskimäärin
Naisten pituudet, cm 104-159 173-200 165 *
Kenkien koot 32-35 42-49 36-41
Miesten pituudet, cm 150-169 193-225 179 *
Kenkien koot 35-39 46-40 40-45
* THL, raportti 6/2015

Suomen väestöstä noin 520 000 henkilöä (10 %) on ”ylipitkiä”, ja ”alilyhyitä” on noin 260 000 henkilöä (5 %). Tieto on saatu eri yhteyksistä. Luotettavia mittauksia ei ole tehty, mutta kun keskipituus nousee muutaman sentin, lisääntyy ääripäässä olevien yli 195-senttisten määrä moninkertaiseksi.

Suomalaisten keskipituus on kasvanut 30 viime vuoden aikana 5 cm, ruotsalaisten 2 cm. Suomalaiset miehet (15–64 v.) ovat nyt keskimäärin 179 cm pitkiä, mutta nuorten (25–34 v.) keskipituus on jo 180 cm. Erityisen pitkien määrän lisääntymisellä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansalaisten kasvuvauhtiin ja tulevaisuudessa vaadittaviin mittasuhteisiin ei ole kuitenkaan osattu riittävästi varautua yhteiskunnassamme.